Σπουδαστές Ακ. Έτους 2022-23 που συμμετείχαν στην εξέταση ανά Σχολή

Image: 
Κατανομή σπουδαστών που συμμετείχαν στην εξέταση ανά Σχολή 2021-22