Σπουδαστές Ακ. Έτους 2021-22 ανά Σχολή

Image: 
Κατανομή σπουδαστών ανά Σχολή 2021-22