Αικατερίνη - Ιωάννα Χαραλάμπους

Τίτλος: 
Τηλέφωνο: 
+30 210772 3089
Σύντομη περιγραφή: 

Η Αικατερίνη - Ιωάννα Χαραλάμπους είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στο Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η ερευνητική της δραστηριότητα, για 30 και πλέον χρόνια είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση της ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, έχει διευρύνει και εμβαθύνει το ερευνητικό της πεδίο σε χημικές διεργασίες μετάλλων σε υδατικό περιβάλλον. Ασχολείται με την ανάπτυξη έρευνας σε θέματα σχετικά: i. με την επεξεργασία και την ασφαλή τελική διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, θαλασσίων ιζημάτων, ιλύων βιολογικών επεξεργασιών που περιέχουν βαρέα μέταλλα ii. με τον προσδιορισμό της ρύπανσης και εκτίμησης επιπτώσεων από την παρουσία βαρέων μετάλλων και άλλων ρυπαντών στους φυσικούς αποδέκτες, iii. με την επεξεργασία και αξιοποίηση με ανάκτηση αλάτων/μετάλλων της άλμης από βιομηχανικές διεργασίες και διεργασίες αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού.

Επίσης, έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα και σε άλλα θέματα γύρω από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, σε προβλήματα σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση στερεών αποβλήτων, οικιακών απορριμμάτων και επικινδύνων αποβλήτων. 

Έχει πάνω από 90 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε 35 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στη διαχείριση των αποβλήτων και των λυμάτων ».