Μελέτη παραμέτρων ανεμογεννήτριας και εφαρμογή για παράκτιο αιολικό πάρκο στη Λήμνο

Σχολή: 
Συγγραφέας: 
Γεωργία Παπανδρέου
Επιβλέπων: 
Έτος: 

2011