Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018

Κεντρικό Θέμα: 

Πόλεις του Αύριο: Πόσο έξυπνες τις θέλουμε;

Περιγραφή: 

Ο πληθυσμός του πλανήτη μας αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό κάθε χρόνο με αποτέλεσμα οι "πιέσεις" στο περιβάλλον να αυξάνονται συνεχώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μεγαλουπόλεις που εξακολουθούν (κυρίως στα αναπτυσσόμενα κράτη) να συγκεντρώνουν τεράστιους αριθμούς νέων κατοίκων. Έτσι, οι σύγχρονες μεγάλες πόλεις - δηλαδή οι πόλεις του αύριο - καλούνται να επιλύσουν τα πολλαπλά ανακύπτοντα οικολογικά "προβλήματα" με νέες προσεγγίσεις: έξυπνες μεταφορές, παραγωγή/εξοικονόμηση ενέργειας, παραγωγή τροφής-νέα τρόφιμα, ανακύκλωση/διαχείριση απορριμμάτων, δημιουργία/χωροταξία πράσινων-ελεύθερων χώρων, διαχείριση φυσικών καταστροφών, κ.λπ.   

Ημερολόγιο πρόγραμμα: 
  Ημερομηνία Περιεχόμενο Στόχοι Διδάσκοντες
1 21/02/2018 Εισαγωγή στο Περιεχόμενο του Μαθήματος Περιβάλλον & Ανάπτυξη:
Μια αντίθεση «εν τοις όροις»; Ο Μηχανικός ανάμεσα σε κρίσιμα διλήμματα
Ηθική και ρόλος του Μηχανικού στην αντίθεση

Δ. Δαμίγος - Δ. Καλιαμπάκος

Κ. Χατζημπίρος ΣΠΜ

2 28/02/2018 Αειφόρος/βιώσιμη ή αξιοβίωτη/ολοκληρωμένη ανάπτυξη;  Ιδεολογία και περιβαλλοντική πολιτική Αντιπαράθεση απόψεων Δ. Ρόκος ΣΑΤΜ,
Κ. Χατζημπίρος ΣΠΜ
3 07/03/2018

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων:

Ανακύκλωση η μόνη λυση;

Θεωρία, Case Studies

Φ. Κυρκίτσος (ΜΚΟ)

Ρ. Χαριτοπούλου (ΕΝΟΑΝ)

4 14/03/2018

Καύση Βιομάζας για θέρμανση: Υπέρ ή κατά;

Επιπτώσεις στην υγεία

Αντιπαράθεση απόψεων

Case studies

Σ. Καρέλας (ΣΜΜ)

Γ. Γεωργακίλας (ΣΕΜΦΕ)

Α. Παπαγιάννης (ΣΕΜΦΕ)

5

21/03/2018

Χρήσεις γης για ενέργεια ή γεωργική παραγωγή;

Αντιπαράθεση απόψεων

Case studies

Μ. Χρήστου (ΚΑΠΕ)

Δ. Μέλισσας (ΣΑΜ)

6 28/03/2018 Εναλλακτικά καύσιμα - Ηλεκτρικά αυτοκίνητα vs diesel. Ποιά είναι η εξυπνη επιλογή;

Αντιπαράθεση απόψεων

Case studies

Ν. Αναστασοπούλου (ΥΠεΝ)

Α. Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ)

Θ. Στούμπος (ΕΚΕΦΕ)

Δ. Χουντάλας (ΣΜΜ)

  ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
7 18/04/2018 Έξυπνες θαλάσσιες μεταφορές: Εναλλακτικά καύσιμα vs diesel

Αντιπαράθεση απόψεων

Χ. Φραγκόπουλος (ΣΝΜΜ)

Λ. Καϊκτσής (ΣΝΜΜ)

8  25/04/2018

Φωτοβολταϊκά και Πράσινες Στέγες

Αντιπαράθεση απόψεων

Λ. Λαλιώτης (ΣΠΕΦ)

Φ. Τοπαλής (ΣΗΜΜΥ)

Α. Τσαγκρασούλης (ΣΑΜ-Βόλου)

9 02/05/2018

Μεταφορές και Έξυπνες πόλεις

Θεωρία, Case Studies

 

Θ. Βλαστός (ΣΑΤΜ)

Γ. Γιαννής (ΣΠΜ)

 

10 09/05/2018

Κλιματική Αλλαγή - ΑΠΕ

Οικονομία και Ενέργεια

Αντιπαράθεση απόψεων

Θεωρία

Προβολή ταινίας

 Α. Παπαγιάννης (ΣΕΜΦΕ)

Γ. Καρακατσάνης (ΣΠΜ)

11 16/05/2018 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
12 23/05/2018 Ενέργεια και ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική τεχνολογία - Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών στη βιομηχανία
οικοδομικών υλικών και τις κατασκευές
Αντιπαράθεση απόψεων

Μ. Αναγνωστάκης (ΣΜΜ)

Ν. Πετρόπουλος (ΣΜΜ)

13 30/05/2018  Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική - Φωτισμός Θεωρία, Case Studies

 Ε. Μάντζιου (ΣΑΜ)

Φ. Τοπαλής (ΣΗΜΜΗΥ)

14   ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

Χώρος διδασκαλίας: 
ΣΑΤΜ, ΚΤΗΡΙΟ ΒΕΗ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 2