Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019

Κεντρικό Θέμα: 

Ελλάδα και Κλιματική Αλλαγή. Η θέση της χώρας στο πλαίσιο των διεθνών/Ευρωπαϊκών στόχων για τα έτη 2030 και 2050

Περιγραφή: 

Σκοπός είναι να διερευνηθεί η θέση της Ε.Ε. και ιδιαίτερα της Ελλάδος, και σε σύγκριση με τη θέση άλλων Κρατών  στο πλαισιο των διεθνών στόχων για την Κλιματική Αλλαγή,
Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής είναι παγκόσμιες, π.χ φαινόμενο θερμοκηπίου, αλλά και τοπικές. Σε ποιους τομείς, τεχνολογικούς και άλλους και γεωγραφικές περιοχές οφείλουν η ΕΕ και η Ελλάδα να επιστήσουν την προσοχή τους και με ποιους τρόπους έτσι ώστε να μην διακυβεύεται η οικονομική ανάπτυξη; Ποιοι παράγοντες, π.χ. κοινωνικοί κ.α. παίζουν ρόλο έτσι ώστε η Ελλάδα και η ΕΕ να προσαρμοστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Πολιτικής; Tι ρόλο παίζει η γεωγραφική θέση της Ελλάδας; Πως διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και η προάσπιση έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ημερολόγιο πρόγραμμα: 

 

Ημερομηνία

Περιεχόμενο

Στόχοι

Εισηγητές

1

20/02/2019

Εισαγωγή στο Περιεχόμενο του Μαθήματος Περιβάλλον & Ανάπτυξη:
Μια αντίθεση «εν τοις όροις»;Ο Μηχανικός ανάμεσα σε κρίσιμα διλήμματα.

Ηθική και ρόλος του Μηχανικού στην αντίθεση

Δ. Καλιαμπάκος
Κ. Χατζημπίρος

2

27/02/2019

Αειφόρος/βιώσιμη ή αξιοβίωτη/ολοκληρωμένη ανάπτυξη;  Ιδεολογία και περιβαλλοντική πολιτική

Αντιπαράθεση απόψεων

Μ.Παπαδοπούλου
Κ. Χατζημπίρος

3

06/03/2019

Κλιματική Αλλαγή

Εισαγωγικό Μάθημα & αντιπαράθεση απόψεων

Α.Παπαγιάννης & Φοιτητές Ακαδ.Έτους 2017-2018

4

13/03/2019

Διαχείριση των υδατικών πόρων. Πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αντιπαράθεση απόψεων

Δ. Καλλιδρομίτου
Μ. Διακάκης
Α. Αναγνωστόπουλος

5

20/03/2019

H κοινωνική διάσταση της Κλιματικής Αλλαγής και των ενεργειακών στόχων.Διαμόρφωση Ενεργειακού Μίγματος.

Αντιπαράθεση απόψεων

Ι. Τσίγκανου
Δ.
Γιαννακοπουλος
Ρ. Κιντή

6 27/03/2019 Το μέλλον των σταθμών Ορυκτών Καυσίμων. Αντιπαράθεση απόψεων Α. Κουμανάκος
Δ. Καραμπίνης

7

03/04/2019

Κλιματική Αλλαγή : Δράσεις επίτευξης στόχων στην ΕΕ και την Ελλάδα έναντι αντίστοιχων δράσεων σε άλλες χώρες.
Κλιματική Μετανάστευση.

Αντιπαράθεση απόψεων

Χ. Τουρκολιάς
Χ. Βλασσοπούλου

 10/04/2019 - Φοιτητικές Εκλογές

8

17/04/2019

Προσαρμογή της Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή. Αντιπαραβολή με άλλες χώρες.

Τομείς προτεραιότητας - Γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας

Β. Τσουκαλά
Δ. Δαμίγος

Διακοπές Πάσχα 22/04 - 03/05/2019

9 08/05/2019 Κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης: Ανέφικτο; Αντιπαράθεση απόψεων Λ. Μάντζιου
Μ. Κατσαρός
10 15/05/2019 Η συνεισφορά των ΑΠΕ Αντιπαράθεση απόψεων Δ. Κανελλόπουλος
Η. Παπανικολάου
X. Ζαφείρης
11 22/05/2019

Διαχείριση αποβλήτων και μέθοδοι αξιοποιησής τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας: Δυνατότητες και Ανησυχίες

Αντιπαράθεση απόψεων Φ. Κυρκίτσος
Δ. Κουρκούμπας
12 29/05/2019 Ωκεανοί - Θαλάσιο Οικοσύστημα Πολιτική μείωσης ΑΕΘ από πλοία, Αντιμετώπιση θαλάσιας ρύπανσης, υπερθέρμανσης ωκεανών

Λ. Καϊκτσής
Σ. Χατζηνικολάου

 

Χώρος διδασκαλίας: 
ΣΑΤΜ, ΚΤΗΡΙΟ ΒΕΗ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 2