Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021

Κεντρικό Θέμα: 

O χάρτης πορείας για την βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ στα πλαίσια της Eυρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας - EU Green Deal

Ημερολόγιο πρόγραμμα: 

 

Ημερομηνία

Περιεχόμενο

Στόχοι

Εισηγητές

1

03/03/2021

Εισαγωγή στο Περιεχόμενο του Μαθήματος Περιβάλλον & Ανάπτυξη:
Μια αντίθεση «εν τοις όροις»
Ο Μηχανικός ανάμεσα σε κρίσιμα διλήμματα.

Ηθική και ρόλος 
του Μηχανικού 
στην αντίθεση

Δ. Καλιαμπάκος
Κ. Χατζημπίρος

2

10/03/2021

Αειφόρος ανάπτυξη; 
Ιδεολογία και περιβαλλοντική πολιτική. - Σχέση χώρου και πολιτότητας. 

Εισαγωγικό Μάθημα
& αντιπαράθεση απόψεων

Κ.Θεολόγου
Κ. Χατζημπίρος

3 17/03/2021 Κλιματική Αλλαγή / Απολιγνιτοποιηση
Climate Change/Decabonization
Αντιπαράθεση 
απόψεων

Σ. Καρέλλας
Α. Παπαγιάννης
Ε. Κακαράς

4 24/03/2021 H κοινωνική διάσταση της Κλιματικής Αλλαγής
και των ενεργειακών στόχων.
Διαμόρφωση Ενεργειακού Μίγματος.
Αντιπαράθεση 
απόψεων

Ι.Τσίγκανου Ρ.Κιντή
Δ. Γιαννακοπουλος

5 31/03/2021 Προτεινόμενες χρήσεις γης
στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Νόμου 4685/2020
Αντιπαράθεση
απόψεων

M.Παπαδοπούλου
Δ.Μέλισσας

6 07/04/2021 Ενεργειακή Φτώχεια Αντιπαράθεση
απόψεων
Δ.Δαμίγος
Σ.Μοιρασγεντής
Α. Κοροβέση
7 14/04/2021

Αιολική Ενέργεια: Τεχνικές Προδιαγραφές και Περιβαλλοντολογικές  επιπτώσεις.

  Δ. Κανελλόπουλος
Ν. Παπαδόπουλος
8 21/04/2021 Περιβαλλοντικές δράσεις στο ΕΜΠ: 
Εγρήγορση - Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση
  Χ. Καλαντζής
Γ. Μανώλης
Μ. Παπαδοπούλου
9 12/05/2021 Green Data Centers  

Γ. Παντελίδης
Δ. Σαραφακος

10 19/05/2021 Βιοαεριο / Βιοκαύσιμα   Χ. Ζαφειρης
Μ. Χρηστου
11 26/05/2021 Near Zero Energy Buildings   Ε. Μαντζιου
Μ. Κατσαρος
12 02/06/2021

Υδρογόνο : ένα "εναλλακτικό καύσιμο" για ένα βιώσιμο πλανητη;

  Ν. Λυμπερόπουλος
Α. Στούμπος
Χώρος διδασκαλίας: 
Τηλεκπαίδευση