Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022

Κεντρικό Θέμα: 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης - Sustainable Development Goals

Περιγραφή: 

Το ημερολόγιο πρόγραμμα θα ενημερώνεται σταδικά με την πρόοδο των διαλέξεων.

Ημερολόγιο πρόγραμμα: 

 

 

Ημερομηνία

Περιεχόμενο

Εισηγητές

1

02/03/2022

Εισαγωγή στο Περιεχόμενο του Μαθήματος Περιβάλλον & Ανάπτυξη:
Μια αντίθεση «εν τοις όροις»
Ο Μηχανικός ανάμεσα σε κρίσιμα διλήμματα.

Δ. Καλιαμπάκος
Κ. Χατζημπίρος

2

09/03/2022

Αειφόρος ανάπτυξη; 
Ιδεολογία και περιβαλλοντική πολιτική. - Σχέση χώρου και πολιτότητας. 

Κ.Θεολόγου
Κ. Χατζημπίρος

3 16/03/2022 Κλιματική Αλλαγή / Επιπτώσεις στην Υγεία Α. Παπαγιάννης
Ε. Γεωργακίλας
4 23/03/2022 Ενεργειακή Φτώχεια Δ. Δαμίγος
Σ. Μοιρασγεντής
Α. Κοροβέση
5 30/03/2022 Natura και χρήσεις γης.
18:00 - 20:30 Κτίριο Αβέρωφ και διαδικτυακά.
Μ. Παπαδοπούλου
Δ. Μελισσάς
6 06/04/2022 Ο ρόλος της Βιοενέργειας στην ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ Μ. Χρήστου
Χ. Ζαφείρης
7 13/04/2022 Η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμάτων μέσω θερμικής επεξεργασίας: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ Κ. Ψωμόπουλος
Φ. Κυρκίτσος
8 04/05/2022 Κυκλική Οικονομία. Μ. Λοϊζίδου
9 11/05/2022 H κοινωνική διάσταση της Κλιματικής Αλλαγής και των ενεργειακών στόχων. Διαμόρφωση Ενεργειακού Μίγματος. Δ. Γιαννακόπουλος
Ι. Τσίγκανου
10 25/5/2022 Ευφυή δίκτυα οδοφωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της φωτεινής ρύπανσης. Φ. Τοπαλής
Δημήτριος-Παναγιώτης  Νικολάου
11 1/6/2022 Ένα μέλλον για το περιβάλλον και τον άνθρωπο:
Οικουμενική φύση ή ανθρώπινη φύση;
Ν. Αναστασόπουλος
Η. Παπαθεοδώρου
Χώρος διδασκαλίας: 
Κτίριο Βέη, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.