Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023

Κεντρικό Θέμα: 

Επίδραση έκτακτων καταστάσεων στους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης"

Περιγραφή: 

Το ημερολόγιο πρόγραμμα θα ενημερώνεται σταδικά με την πρόοδο των διαλέξεων.

Ημερολόγιο πρόγραμμα: 

 

 

Ημερομηνία

Περιεχόμενο

Εισηγητές

1

01/03/2023

Εισαγωγή στο Περιεχόμενο του Μαθήματος Περιβάλλον & Ανάπτυξη:
Μια αντίθεση «εν τοις όροις»
Ο Μηχανικός ανάμεσα σε κρίσιμα διλήμματα.

Δ. Καλιαμπάκος
Κ. Χατζημπίρος

2

08/03/2023

Δεν θα γίνει μάθημα. 

 

3 15/03/2023 Δεν θα γίνει μάθημα  
4 22/03/2023 Ο πιθανός ρόλος της Πυρηνικής Ενέργειας στην επίλυση του
προβλήματος καθαρής ενέργειας. Πιαθανή σύνδεση με ΑΠΕ.
Ν. Πετρόπουλος
Γ. Κάραλης
5 29/03/2023 Κλιματική Αλλαγή / Επιπτώσεις στην Υγεία Μ. Μυλωνάκη
Ε. Γεωργακίλας
6 05/04/2023 Αειφόρος ανάπτυξη: Ιδεολογία και περιβαλλοντική πολιτική. 
Σχέση χώρου και πολιτότητας
Κ. Χατζημπίρος
Β. Κώτσιος
7 26/04/2023 Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή
Βιοαερίου / Βιομεθανίου / Βιοϋδρογόνου
Υδρογόνο και Αποθήκευση Ενέργειας 
Σ.Καρέλλας
Χ. Ζαφείρης
8 03/05/2023 Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων και η επίτευξη στόχων βιωσημότητας Μ. Λοϊζίδου
Δ. Ασημακόπουλος
9 17/05/2023 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας:
στο δρόμο προς την ενεργειακή μετάβαση
Ι. Καμπούρης
Ε. Λεωνιδάκη
A. Νικόγλου
10 24/05/2023 Προσαρμόζοντας τη ζωή σε έκτακτες περιστάσεις.
Ένα έπος του ανθρώπινου είδους
Μ.Δ. Ευθυμίου
Ε. Μάντζιου
11 31/05/2023 Καύση vs Κυκλική Οικονομία Φ. Κυρκίτσος
Δ. Κουρκούμπας
Χώρος διδασκαλίας: 
Κτίριο Βέη, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.