Τηλεκπαίδευση: Διαχείριση αποβλήτων και μάθοδοι αξιοποίησής τους

Την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 15:00 έως 18:00 θα διεξαχθεί το τελευταίο μάθημα για το ακ. έτος 2019-2020 με θέμα: "Διαχείριση αποβλήτων και μέθοδοι αξιοποίησής τους".
Το μάθημα θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω webex και οι σπουδαστές θα λάβουν πρόσκληση στο email τους

Date: 

2020-05-26