Εξετάσεις 6, 7 & 8 Ιουλίου

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά με χρήση του εργαλείου Webex, 6, 7 και 8 Ιουλίου.
Για την ακριβή ημέρα και ώρα εξέτασης κάθε σπουδαστής θα ενημερωθεί μέσω email.  

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν στείλει προσχέδιο (draft) του κειμένου της εργασίας στον/στην επιβλεποντα/επιβλεπουσα να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για επισκόπηση (review). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του τελικού κειμένου της εργασίας είναι η ημερομηνία εξέτασης.

Date: 

2020-06-16 12:00 am