Διαγωνισμός Πράσινης Καινοτομίας Mega Green Innovation

O Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) σε συνεργασία με την εταιρεία προϊόντων ατομικής υγιεινής ΜΕΓΑ Α.Ε.

Έχει ως στόχο τηνενίσχυση και ανάδειξη ιδεών από τον ακαδημαϊκό χώρο που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Απευθύνεται σε φοιτητές και ερευνητές των Πανεπιστημίων της χώρας, συμβάλλοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, στην ενδυνάμωση της συνεργασίας του πανεπιστημιακού κόσμου με τη βιομηχανία.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να αφορούν μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Ενέργεια και Κλιματική Κρίση
  2. Διαχείριση αποβλήτων και κυκλικήοικονομία
  3. Νέα βιώσιμα υλικά
  4. Ελληνική καινοτομία και περιβάλλον.

Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

  • Για την 1η θέση: Χορήγηση χρηματικού επάθλου ύψους EUR 5000
  • Για την 2η θέση: Χορήγηση χρηματικού επάθλου ύψους EUR 2500
  • Για την 3η θέση: Χορήγηση χρηματικού επάθλου ύψους EUR 2500

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο, συμπληρώνοντας την αίτηση στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, μέχρι τις 31Μαΐου.

Date: 

2022-05-20 12:00 am