Μάντζιου Ε.

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια: Έξυπνος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός - Δομικά Υλικά - Συστήματα αυτοματισμού

Θα παρουσιασθούν οι βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (έξυπνος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, φιλικά στο περιβάλλον δομικά υλικά - συστήματα αυτοματιμσού - έξυπνος φωτισμός).