Πράσινες Γειτονιές

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην ομάδα εργασίας
Ομάδα Εκπόνησης: 
  • Νικόλαος Σεκλειζιώτης (ΣΑΜ)
  • Γεώργιος Καρδαράς - Μπέλλος (ΣΑΜ)