Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών με επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM)

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Μία σειρά από βιομηχανικές διεργασίες παράγουν ως παραπροϊόντα υλικά τα οποία μπορεί να έχουν επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM). Η διαχείριση αυτών των υλικών απαιτεί συνήθως τη δέσμευση μεγάλων εκτάσεων εκτάσεις γης ενώ μπορεί να δημιουργεί και σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μία εναλλακτική διαχείριση των υλικών αυτών είναι στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών, ως υποκατάστατα  πρώτων υλών. Είναι αποδεκτή η λύση αυτή, καθώς θα μπορούσε να συνεπάγεται μικρή αύξηση της δόσης του πληθυσμού εξαιτίας των φυσικών ραδιενεργών ισοτόπων που περιέχουν;

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί