Αναγνωστάκης M.

Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών με επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM)

Μία σειρά από βιομηχανικές διεργασίες παράγουν ως παραπροϊόντα υλικά τα οποία μπορεί να έχουν επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM). Η διαχείριση αυτών των υλικών απαιτεί συνήθως τη δέσμευση μεγάλων εκτάσεων εκτάσεις γης ενώ μπορεί να δημιουργεί και σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μία εναλλακτική διαχείριση των υλικών αυτών είναι στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών, ως υποκατάστατα  πρώτων υλών. Είναι αποδεκτή η λύση αυτή, καθώς θα μπορούσε να συνεπάγεται μικρή αύξηση της δόσης του πληθυσμού εξαιτίας των φυσικών ραδιενεργών ισοτόπων που περιέχουν;

Greek

Κλιματική Αλλαγή και Παραγωγή Ενέργειας: Είναι η Πυρηνική Ενέργεια η Μόνη Λύση

Η Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή επηρρεάζεται και από την ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων, που έχουν διπλό ρόλο: προκαλούν τοπική θέρμανση ή τοπική ψύξη, ανάλογα με την χημική τους σύσταση. Κυρίως όμως ο ρόλος τους είναι η τοπική ψύξη σε πλανητική. Παράλληλα, τα αιωρούμενα σωματίδια είναι υπεύθυνα, όχι μόνο για το φαινόμενο της Πλανητικής Σκίασης, που προκαλεί όμως μεταβολές στο γήινο κλίμα (ακραία καιρικά φαινόμενα: ξηρασίες, πλημμύρες, κλπ.), αλλά και για τον θάνατο σημαντικού ποσοστού των κατοίκων του πλανήτη μας. Τελικά τα αιωρούμενα σωματίδια δεν είναι τόσο αθώα. Με ποιό τρόπο θα μπορούσαν να περιορισθούν;