Αποκατάσταση και αξιοποίηση λιγντικών ορυχείων ή συνέχιση των εκμεταλλεύσεων για εξω-ηλεκτρικές χρήσεις του λιγνίτη.

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ όλες οι υφιστάμενες σήμερα λιγνιτικές μονάδες ως το 2023 θα κλείσουν, με εξαίρεση τη λειτουργία μίας μόνο λιγνιτικής μονάδας (της μονάδα 5 στην Πτολεμαΐδα) μεταξύ 2023 και 2028. Λόγω της απολιγνιτοποίησης, θα παύσει και η λειτουργία των λιγνιτικών ορυχείων, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο ένα σημαντικό δυναμικό ορυκτού πλούτου. Το βασικό σχέδιο προβλέπει την αποκατάσταση των ορυχείων και την αξιοποίηση των εκτάσεων για νέες χρήσεις (π.χ. φυσική αποκατάσταση, δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, κ.ά.). Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί και προτάσεις για τη συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας και της αξιοποίησης του εξορυσσόμενου λιγνίτη σε νέες «εξω-ηλεκτρικές» χρήσεις.

Γενικές πληροφορίες: 

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η σύγκριση, στη βάση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων,  των δύο παραπάνω εναλλακτικών, ήτοι (α) της παύσης της μεταλλευτικής δραστηριότητας και της αποκατάστασης των ορυχείων και (β) της συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας και της αξιοποίησης του λιγνίτη σε νέες χρήσεις.

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί