2020-21

Περιβαλλοντικές δράσεις στο ΕΜΠ: Εγρήγορση - Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση

Στο μάθημα θα συμμετάσχουν οι φοιτητές Χρήστος Καλαντζής και Γιώργος Μανώλης, από τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων και τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών αντίστοιχα ως μέλη της ENVINOW.

Pages