Είναι τα ηλιοθερμικά έργα βιώσιμα σε μεγάλα νησιά της Μεσογείου;

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Έχει ανατεθεί