Εκμετάλλευση του θαλάσσιου υπεράκτιου χώρου ¨Πρόκληση ή Κίνδυνος;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Ο κορεσμός του χερσαίου χώρου έχει επιβάλλει την απαρχή μιας συζήτησης για το εάν ή όχι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η παραγωγή ενέργειας και τροφίμων πρέπει να αναπτυχθεί στον υπεράκτιιο θαλάσσιο χώρο. Τι σημαίνει αυτό για την αναπτυξιακή προοπτική μιας χώρας όπως η Ελλάδα με τεράστιο θαλλάσιο πλούτο και τη συγκεκριμένη γεωπολιτική θέση. Θα μπορούσε να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας;

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 
  • Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο;
  • Πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο θαλάσσιος χώρος;
  • Υπάρχουν αντικρούμενα συμφέροντα;
  • Ποια η θέση της πολιτείας στην λήψη αποφάσεων;
Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: