Ενεργειακές κοινότητες: Eυκαιρία για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και εκδημοκρατισμό του ενεργειακού συστήματος;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Οι Ενεργειακές Κοινότητες δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κατά πολλούς, μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε απομονωμένες περιοχές (π.χ. ορεινές ή νησιωτικές). 

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 
  • Είναι ένα τέτοιο σχέδιο εφικτό σε επίπεδο κεντρικού ενεργειακού σχεδιασμού; 
  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους από περιβαλλοντικής, κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής πλευράς;
  • Ποια είναι η διεθνής και εθνική εμπειρία και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή;
Γενικές πληροφορίες: 
  • Το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο από μία ομάδα ή υπό τη μορφή αντιπαράθεσης υπέρ και κατά.
  • Υπάρχει σημαντικός αριθμός βιβλιογραφικών πηγών που θα δοθούν με την ανάληψη του θέματος. 
Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: