Η Προβολή Περιβαλλοντικών Θεμάτων από τον Ελληνικό Τύπο (1996 - 2010)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το γενικό ερώτημα του κατά πόσο και με ποιo τρόπο προβάλλει ο ελληνικός τύπος τα διάφορα ελληνικά και διεθνή περιβαλλοντικά θέματα εν γένει. Το κύριο πρωτογενές υλικό προέρχεται από τα άρθρα που έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των τεσσάρων εφημερίδων μεγαλύτερης κυκλοφορίας στην Ελλάδα (“Η Καθημερινή”, “Το Βήμα”, “Τα Νέα”, “Ελευθεροτυπία”) από το 1996 έως τον Δεκέμβριο του 2010. Το υλικό που συλλέχθηκε από τις τέσσερις αυτές εφημερίδες, αφορά άρθρα της καθημερινής και της κυριακάτικης έντυπης έκδοσης, μη συμπεριλαμβανομένων των ένθετων που τυχόν αυτές περιλαμβάνουν. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται δύο μελέτες περίπτωσης. Η μία αφορά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 στην Πελοπόννησο και η δεύτερη την προβολή των απόψεων των σκεπτικιστών της κλιματικής αλλαγής.Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι:

  1. Το ενδιαφέρον του τύπου για περιβαλλοντικά θέματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα διάφορα γεγονότα της επικαιρότητας που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο θεματικός άξονας στον οποίο κινούνται τα άρθρα αναφέρεται κυρίως στις πολιτικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
  2. Αυτή η κατά βάση περιστασιακή ενασχόληση με τα διάφορα οικολογικά θέματα έχει σαν αποτέλεσμα να δίνεται λιγότερη έμφαση σε μια πιο συνεχή ενημέρωση που θα είχε σαν στόχο την ευαισθητοποίηση και διαπαιδαγώγηση του αναγνωστικού κοινού γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, μη παρέχοντας την αναγκαία περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού που κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος.
  3. Το ενδιαφέρον του τύπου συναντά μια κατακόρυφη άνοδο το έτος 2007, κάτι το οποίο δικαιολογείται από το συνδυασμό δύο παραγόντων: των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2007 (Πάρνηθα, Πελοπόννησος, Εύβοια) και τη δημοσιοποίηση της έκθεσης για την κλιματική αλλαγή της IPCC. Από το 2007 και μετά λοιπόν, ο τύπος αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο που ασχολείται με τα περιβαλλοντικά θέματα ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά.
  4. Τέλος, παρατηρήσαμε το φαινόμενο διαφορετικά έντυπα να προβάλλουν πιο πολύ ορισμένα θέματα ή ακόμα και το ίδιο θέμα, αλλά με έμφαση σε διαφορετικές πτυχές του, πάντα σε συμφωνία με την πολιτική ταυτότητα και τις αρχές της κάθε εφημερίδας. 
Σχολή: 
Συγγραφέας: 
Σέρκος Καραβάνης
Επιβλέπων: 
Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλέξανδρος Παπαγιάννης
Κίμων Χατζημπίρος
Μυρσίνη Μαρκοπούλου
Έτος: 

2011-10