Η συμβολή της Πυρηνικής Τεχνολογίας στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Τον Οκτώβριο του 2021 έξι φορείς της Πυρηνικής Τεχνολογίας, και συγκεκριμένα οι: Canadian Nuclear Association (CNA), European nuclear trade body Foratom, Japan Atomic Industrial Forum (JAIF), Nuclear Energy Institute (NEI), Nuclear Industry Association (NIA) και World Nuclear Association, εξέδωσαν κοινή έκθεση για τη συμβολή της πυρηνικής τεχνολογίας στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 

Να προσδιορίσετε τον ρόλο της Πυρηνικής Ενέργειας και ηλεκτροπαραγωγής στην επίτευξη των στόχων 6: Clean water and sanitation, 7: Affordable and clean energy και 13: Climate action. Ποια τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές μορφές ηλεκτροπαραγωγής; Είναι κοινωνικά αποδεκτή η Πυρηνική Ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης μετά το ατύχημα της Fukushima το 2011; Μπορεί η τάση της Ευρώπης για απεξάρτηση από το Φυσικό Αέριο, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, να αποτελέσει ευκαιρία για την ανανέωση αλλά και επέκταση των Πυρηνικών Σταθμών στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Γενικές πληροφορίες: 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. ΙΑΕΑ
  2. World Nuclear News
Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί