Οι Νέες Τεχνολογίες «σύμμαχος» για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Συμβάλλουν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στις προσπάθειες επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης, ή οξύνουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες;

Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί