Παραγωγή "καθαρής" ενέργειας: Πυρηνική σχάση ή χρήση υδρογόνου;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Η χρήση πυρηνικής ενέργειας και η χρήση του υδρογόνου για παραγωγή ηλεκτρισμού θεωρούνται από μερικούς σαν "καθαρή" πηγή ενέργειας, μιας και δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με αέρια θερμοκηπίου. Είναι όμως έτσι (υπέρ-κατά);

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 

Ποιά αέρια εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα σε αυτες τις διεργασίες; Ποια είναι η επίδραση στο περιβάλλον; Πού συνεισφέρουν στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου;

Επίβλεψη: 
Σχολή: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί