Κλιματική Αλλαγή και Παραγωγή Ενέργειας: Είναι η Πυρηνική Ενέργεια η Μόνη Λύση

Σύντομη Περιγραφή: 

Η Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή επηρρεάζεται και από την ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων, που έχουν διπλό ρόλο: προκαλούν τοπική θέρμανση ή τοπική ψύξη, ανάλογα με την χημική τους σύσταση. Κυρίως όμως ο ρόλος τους είναι η τοπική ψύξη σε πλανητική. Παράλληλα, τα αιωρούμενα σωματίδια είναι υπεύθυνα, όχι μόνο για το φαινόμενο της Πλανητικής Σκίασης, που προκαλεί όμως μεταβολές στο γήινο κλίμα (ακραία καιρικά φαινόμενα: ξηρασίες, πλημμύρες, κλπ.), αλλά και για τον θάνατο σημαντικού ποσοστού των κατοίκων του πλανήτη μας. Τελικά τα αιωρούμενα σωματίδια δεν είναι τόσο αθώα. Με ποιό τρόπο θα μπορούσαν να περιορισθούν;

Έτσι, σήμερα, με τη συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου (Παγκόσμια Υπερθέρμανση), λύσεις απαλλαγμένες από σχετικούς ρύπους αναζητούνται συνεχώς και δοκιμάζονται. Ως μια τέτοια λύση έχει προταθεί η παραγωγή ενέργειας με χρήση πυρηνικών καυσίμων. Μολονότι είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν επικίνδυνο παράγοντα για το περιβάλλον, προτείνεται ως η μόνη, ίσως πηγή ενέργειας που είναι φθηνή, διαθέσιμη ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και ανεξάντλητη για εκατονταετίες και υπό προϋποθέσεις, χιλιετίες.

Επιπλέον, σήμερα μία σειρά από συμβατικές βιομηχανικές διεργασίες παράγουν παραπροϊόντα με συχνά αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας, ενώ και η ύπαρξη πυρηνικών εργοστασίων εγκυμονεί κινδύνους ραδιενεργού ρύπανσης στο περιβάλλον. Θα παρουσιασθεί μία επισκόπηση των πηγών ραδιενέργειας στο περιβάλλον σε συνάρτηση και με τις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και σε ορισμένες περιπτώσεις εξοικονόμησης ενέργειας.