2021-22

Υπέρ της πράσινης ανάπτυξης ή της αποανάπτυξης;

Η βιώσιμη ανάπτυξη θεωρείται από πολλούς ως το μονοπάτι που θα οδηγήσει σε έναν πιο δίκαιο και καλύτερο κόσμο μέσα από την ισότιμη και αλληλένδετη ανάπτυξη των τριών πυλώνων της: της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπούν και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιγράφονται στην τρέχουσα Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι οι ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών αυξάνονται ραγδαία και η προστασία του περιβάλλοντος έρχεται σε δεύτερη μοίρα έναντι της οικονομικής ανάπτυξης.

Undefined

Απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος της χώρας: υπέρ ή κατά;

Η κρίση στην Ουκρανία και η εκτόξευση των τιμών ενέργειας έφερε ξανά στο προσκήνιο την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την πλήρη απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος της χώρας μέχρι το 2028), όταν περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, προωθούν την πράσινη ενεργειακή μετάβαση σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Ποια είναι η άποψή σας για το ζήτημα; Ποια είναι τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη και οφέλη της επιλογής αυτής; Υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις που αγνοήθηκαν;

Undefined

Η επίδραση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας vs. κλιματικής κρίσης στα νησιωτικά οικοσυστήματα

Η κλιματική κρίση και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως οι κυριότερες πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα σε νησιωτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της εργασίας οι σπουδαστές καλούνται να διευρευνήσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής των χρήσεων γης σε νησιωτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών σε αυτές.

Undefined

ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές

Η κλιματική κρίση αλλά και η πρόσφατη γεωπολιτική ένταση επιβάλλει τη εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η εγκατασταση και λειτουργία εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο χερσαίο και το θαλλάσιο χώρο αποτελει μια διέξοδο. Στο πλαίσιο της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο χρήσεων γης στη Ελληνική Επικράτεια οι σπουδαστές καλούνται να εξετάσουν τις προοπτικές και τα οφέλη αλλά και τις αδυναμίες και τα προβληματα απο την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ εντός προστατευόμενων περιοχών.

Undefined

Ο αέρας που αναπνέουμε. Λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πράσινη ενέργεια; Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικες επιπτώσεις

Undefined

Είστε υπέρ της προτεραιότητας του περιβάλλοντος ή της ανάπτυξης καθεαυτήν

Οι Ενετοί, όταν εξαπλώνονταν ως Serenìsima Repùblica Vèneta, υποστήριζαν πως είναι πρώτα απ' όλα Βενετσιάνοι και μετά Χριστιανοί (Noi siamo prima veneziani, e poi cristiani). Ως μηχανικοί, λοιπόν, που εργάζεστε για την ανάπτυξη, επιχειρηματολογήστε υπέρ της προτεραιότητας του περιβάλλοντος ή της ανάπτυξης καθεαυτήν. 
Το δίλημμα που τίθεται είναι ανάμεσα στην αξία ή στο κέρδος. Υπό αυτό το πρίσμα συζητήστε:

Undefined

Παραγωγή "καθαρής" ενέργειας: Πυρηνική σχάση ή χρήση υδρογόνου;

Η χρήση πυρηνικής ενέργειας και η χρήση του υδρογόνου για παραγωγή ηλεκτρισμού θεωρούνται από μερικούς σαν "καθαρή" πηγή ενέργειας, μιας και δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με αέρια θερμοκηπίου. Είναι όμως έτσι (υπέρ-κατά);

Undefined