Δαμίγος Δ.

Υπέρ της πράσινης ανάπτυξης ή της αποανάπτυξης;

Η βιώσιμη ανάπτυξη θεωρείται από πολλούς ως το μονοπάτι που θα οδηγήσει σε έναν πιο δίκαιο και καλύτερο κόσμο μέσα από την ισότιμη και αλληλένδετη ανάπτυξη των τριών πυλώνων της: της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπούν και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιγράφονται στην τρέχουσα Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι οι ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών αυξάνονται ραγδαία και η προστασία του περιβάλλοντος έρχεται σε δεύτερη μοίρα έναντι της οικονομικής ανάπτυξης.

Undefined

Απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος της χώρας: υπέρ ή κατά;

Η κρίση στην Ουκρανία και η εκτόξευση των τιμών ενέργειας έφερε ξανά στο προσκήνιο την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την πλήρη απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος της χώρας μέχρι το 2028), όταν περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, προωθούν την πράσινη ενεργειακή μετάβαση σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Ποια είναι η άποψή σας για το ζήτημα; Ποια είναι τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη και οφέλη της επιλογής αυτής; Υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις που αγνοήθηκαν;

Undefined

Climate change impacts on the mining industry

Mining is included among the activities that face a range of climate change-related challenges and problems. This fact could put the viability of the sector at risk. So far, the response of the mining industry seems to be rather disproportionate to the potential impacts, although the importance of the climate change phenomenon for the industry is recognized; indeed mining activities are already suffering the effects of climate changes.

English

Περιβαλλοντική Οικονομία

"Ως κοινωνικό πλούτο θεωρώ όλα τα πράγματα, υλικά ή άυλα, (...) που είναι σπάνια, που σημαίνει, από τη μία μεριά, χρήσιμα σε εμάς και από την άλλη, διαθέσιμα σε εμάς μόνο σε περιορισμένη ποσότητα..."

L. Warlas