Περιβαλλοντική Οικονομία

Σύντομη Περιγραφή: 

"Ως κοινωνικό πλούτο θεωρώ όλα τα πράγματα, υλικά ή άυλα, (...) που είναι σπάνια, που σημαίνει, από τη μία μεριά, χρήσιμα σε εμάς και από την άλλη, διαθέσιμα σε εμάς μόνο σε περιορισμένη ποσότητα..."

L. Warlas

Εποπτικό Υλικό Παρουσιάσεων: 
Διδάσκων: