2019-20

Μπορεί η εξόρυξη αποβλήτων (landfill mining) να αποτελέσει τη λύση στο πρόβλημα των παλαιών ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ;

Παρά το γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο, οι πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων θέτουν ολοένα και πιο υψηλούς στόχους μείωσης-επαναχρησιμοποίησης-ανακύκλωσης (Reduce-Reuse-Recycle 3R), στην Ελλάδα η διάθεση των αποβλήτων, ειδικά των αστικών, σε ΧΥΤΑ ή ακόμη και ΧΑΔΑ εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη πρακτική. Ακόμη κι αν η πρακτική αυτή εκλείψει στο μέλλον, υπάρχει σήμερα ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ενεργών κι ανενεργών ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, οι οποίοι θα πρέπει να αποκατασταθούν.

Greek

Εκμετάλλευση του θαλάσσιου υπεράκτιου χώρου: Πρόκληση ή Κίνδυνος

Ο κορεσμός του χερσαίου χώρου έχει επιβάλλει την απαρχή μιας συζήτησης για το εάν ή όχι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η παραγωγή ενέργειας και τροφίμων πρέπει να αναπτυχθεί στον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο. Τι σημαίνει αυτό για την αναπτυξιακή προοπτική μιας χώρας όπως η Ελλάδα με τεράστιο θαλάσσιο πλούτο και τη συγκεκριμένη γεωπολιτική θέση. Θα μπορούσε να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας;

Greek

Αφαλάτωση στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας

Το νερό είναι ο σημαντικότερος φυσικός πόρος. Με την κλιματική αλλαγή τα φαινόμενα λειψυδρίας και παρατεταμένης ξηρασίας αρχίζουν και γίνονται ασφυκτικά. Αυτό μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης του νερού.

Greek

Νερό: Το κλείσιμο του κύκλου στο αστικό περιβάλλον

Το νερό είναι ο σημαντικότερος φυσικός πόρος. Με την κλιματική αλλαγή τα φαινόμενα λειψυδρίας και παρατεταμένης ξηρασίας αρχίζουν και γίνονται ασφυκτικά. Αυτό μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης του νερού.

Greek

Συστήματα Ψύξης-θέρμανσης και εργαζόμενα μέσα.

Φιλικά προς το περιβάλλον εργαζόμενα μέσα. Προτάσεις σύμφωνα με τη διεθνή επικαιροποιημένη επιστημονική άποψη.

Κριτήρια οι παράμετροι ODP (Ozone Depletion Potential), GWP (Global Warming Potential).

Βιβλιογραφική αναζήτηση.

Greek

Οδεύοντας προς ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μηδενικών αποβλήτων. Ουτοπία ή ρεαλιστική προοπτική;

Σε διεθνές επίπεδο υποστηρίζεται ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει και μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων. Μάλιστα, αρκετά Πανεπιστήμια μέχρι σήμερα έχουν  υιοθετήσει τέτοιους στόχους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το University of Texas at Austin, το οποίο δήλωσε πως μέχρι το 2020 θέλει να έχει μηδενικές εκπομπές αποβλήτων αποτελώντας «μοντέλο πανεπιστημίου» στις ΗΠΑ στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Greek

Pages