2019-20

Παρουσίαση θέματος εξαμήνου 2018: Kλιματική αλλαγή.

Τις τελευταίες δεκαετίες το κλίμα της Γης όντως αλλάζει; Και αν ναι, η αν- θρώπινη δραστηριότητα, η οποία έχει αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, κλπ, συμ- βάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη και γενικότερα στην κλιματική αλ- λαγή; Ή μήπως η κλιματική αλλαγή που συντελείται οφείλεται αποκλειστι- κά σε φυσικούς παράγοντες τους οποίους ο άνθρωπος δεν επηρεάζει, όπως είναι η δραστηριότητα του Ήλιου; Και καταλήγοντας, πρώτα έγινε αναφορά στην υπερθέρμανση του πλανήτη, στην συνέχεια στην κλιματική αλλαγή, αύριο ποια θα είναι τα ερωτήματ

H Aπανθρακοποίηση του Ενεργειακού Μείγματος

Παρουσίαση εργασίας που εκπονήθηκε κατά το Ακ. Έτος 2018-19 από τους σπουδαρτές του μαθήματος:

  • Οικονόμου Βασίλειος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • Σταλίκας Σπυρίδων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Τσιτούρης Δημήτριος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επίβλεψη:

  • Σωτήριος Καρέλλας, Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα των Ευρωπαικών Κρατών - Προκλήσεις και Προοπτικές σε εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο

Greek

Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε περιοχές ΝATURA

"Το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν πρέπει να αδειοδοτήσει νέα αιολικά πάρκα σε περιοχές Natura, προκειμένου να προστατεύσει επαρκώς τα φυσικά οικοσυστήματα και τα απειλούμενα είδη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι ανεμογεννήτριες που ήδη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης για περιοχές εκτός Natura επαρκούν για να υπερκαλυφθεί κατά δύο έως τρείς φορές ο εθνικός στόχος για το 2030. Παρά ταύτα αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η αδειοδότηση για επιπλέον 5.514 ανεμογεννήτριες μέσα σε προστατευόμενες περιοχές."

Greek

Pages