Κλιματική Αλλαγή

Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής με παράλληλη οικονομική ανάπτυξη είναι εφικτή ή είναι ουτοπία;»

Η ΕΕ σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο να μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Παρέχει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία,  και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης

Greek

Προσαρμογή του αστικού χώρου στην κλιματική αλλαγή: Πρόληψη ή θεραπεία;

Πόλη, καθημερινότητα και κλιματική αλλαγή: χαρακτηριστικά και δραστηριότητες της πόλης που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή 

Greek

Το αποτύπωμα CO2 των φοιτητών του ΕΜΠ

H καθημερινότητα μιας φοιτήτριας, ενός φοιτητή και το αποτύπωμα CO2 αναφορικά με τη:

Α) Μετακίνησή της/του από και προς το ΕΜΠ (Αυτοκίνητο, συγκοινωνία, ποδήλατο κλπ)
Β) Τις καθημερινές της/του καταναλώσεις σε φαγητό, καφέ, ποτά
Γ) Την ενασχόλησή της/του με άλλες δραστηριότητες (αθλητισμός, χορός, μουσική, λογοτεχνία)
Δ) Τις εξόδους της/του.

Greek

Μελέτη της κλιματικής αλλαγής με χρήση του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης NDVI.

Το θέμα περιλαμβάνει την εφαρμογή του δείκτη βλάστησης NDVI σε απεικονίσεις Landstat γαι την περίοδο 1990-σήμερα και συσχέτιση των τιμών του με τις τιμές  βροχόπτωσης και θερμοκρασίας.  Η περιοχή μελέτης θα είναι αγροτική περιοχή της Ελλάδας.

Greek