Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής με παράλληλη οικονομική ανάπτυξη είναι εφικτή ή είναι ουτοπία;»

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Η ΕΕ σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο να μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Παρέχει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία,  και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης

Θεματική Ενότητα: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Έχει ανατεθεί
Ομάδα Εκπόνησης: 

Υπάρχουν 3 διαθέσιμες θέσεις