Προσαρμογή του αστικού χώρου στην κλιματική αλλαγή: Πρόληψη ή θεραπεία;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Πόλη, καθημερινότητα και κλιματική αλλαγή: χαρακτηριστικά και δραστηριότητες της πόλης που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή 

Η πόλη,-και στην περίπτωση της Ελλάδας η Αθήνα- είναι ο τόπος όπου ζει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ο τρόπος που είναι δομημένη μία πόλη και πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή αποτελούν ένα βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και συνδέεται με την έννοια της βιωσιμότητας της πόλης. Ο τρόπος ζωής των ανθρώπων επίσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Μπορεί η παρούσα  μορφή της πόλης, καθημερινότητα και ο παρών τρόπος ζωής να συμβαδίζει με τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συμβάλλουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής; Το θέμα έχει χαρακτήρα ερευνητικό και θα αναπτυχθεί με παρατηρήσεις και βιβλιογραφική έρευνα.

Γενικές πληροφορίες: 

Επιλογή τριών τοπογραφικών σε κλίμακες 1:10,000, 1:1000 και 1:100 μίας περιοχής της πόλης. Καταγραφή σε επίπεδο χάρτη και επί τόπου φωτογραφική αποτύπωση τυπολογικών χαρακτηριστικών που κρίνεται ότι συμβάλλουν στο φαινόμενο.  Οι παρατηρήσεις αφορούν τόσο χαρακτηριστικά της πόλης και των υποδομών της όσο και της καθημερινότητας και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Εμπεριστατωμένες στη συνέχεια προτάσεις στη συνέχεια για τρεις από τις πηγές που συμβάλλουν στο φαινόμενο για την μείωσή του. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

DAC & Cities
Global Footprint Network

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Birkeland, Janis. 2002. Design for Sustainability a Sourcebook of Integrated, Eco-Logical Solutions. London; Sterling, VA: Earthscan Publications.

Blackburn, William R, and Environmental Law Institute. 2007. The Sustainability Handbook: The Complete Management Guide to Achieving Social, Economic, and Environmental Responsibility. Washington D.C.: Environmental Law Institute.

Jacquet, Pierre, Rajendra K. Pachauri, και Laurence Tubiana. 2010. Cities: Steering towards sustainability. Επιμέλεια Pierre Jacquet, Rajendra K. Pachauri, και Laurence Tubiana. The Energy and Resources Institute (TERI).

Leautier, Frannie, επιμ. 2006. Cities in a Globalizing World: Governance, Performance, and Sustainability. Washington, DC: World Bank Publications.

Lewis, Mike, και Pat Conaty. 2012. The Resilience Imperative: Cooperative Transitions to a Steady-State Economy. Gabriola, BC: New Society Publishers.

McDonough, William, και Michael Braungart. 2013. The Upcycle: Beyond Sustainability - Designing for Abundance. New York: North Point Press, a division of Farrar, Straus and Giroux.

Θεματική Ενότητα: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Ομάδα Εκπόνησης: 
  • Καρυτινός Χρήστος (ΣΗΜΜΥ)
  • Μπλίκα Μαρίνα (ΣΕΜΦΕ)
  • Παπαστεργίου Ελενη (ΣΕΜΦΕ)