Καρέλλας Σ.

Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα των Ευρωπαικών Κρατών - Προκλήσεις και Προοπτικές σε εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο

Greek

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των διακοπών μας

Όλοι αγαπάμε τις διακοπές μας και διαλέγουμε διάφορα όμορφα μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού για να περνάμε καλά αυτές τις ξέγνοιστες μέρες του χρόνου; 
Το ερώτημα είναι όμως πόσο περιβαλλοντικά επιβαρυντικές είναι οι διακοπές μας σε σχέση με το τι επιλέγουμε να κάνουμε;
Διακοπές στο νησί είναι πιο επιβαρυντικές περιβαλλοντικά (πλοίο, διασκέδαση, κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από μηχανές Dieselκ.α.) ή οι διακοπές στο βουνό; 

Greek

Απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος (Decarbonisation)

Το Ενεργειακό Δυναμικό της Ελλάδας περιλαμβάνει στερεά ορυκτά καύσιμα, ποσότητες αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων πετρελαίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιλαμβάνει επίσης φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο καύσιμο καθώς και εισαγόμενο πετρέλαιο.

Greek

Κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Zero Energy Buildings)

Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικό στόχο της Ελλάδας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων της. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια, αυτά ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2στην ΕΕ. Η ηλικία των κτηρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών στο 35% των περιπτώσεων ενώ σχεδόν το 75% του κτιριακού πληθυσμού είναι ενεργειακά αναποτελεσματικό. Ελάχιστο ποσοστό (περί το 1%) ανακαινίζεται κάθε χρόνο. 

Greek

Pages