Καρέλλας Σ.

Ανακύκλωση Απορριμάτων – Ενεργειακή Αξιοποίηση : Υπερ & Κατά

Η ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι όχι μόνο μια αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά είναι και νομοθετικά επιβεβλημένη. Η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων αποτελεί μία σημαντική προτεραιότητα στην Ευρώπη. Δυστυχώς στη χώρα μας, η διαχείριση, ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων είναι σήμερα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η πληθώρα ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων, η δαιμονοποίηση κάποιων τεχνολογιών, όπως η αποτέφρωσή τους, καθώς επίσης και το πολιτικό κόστος το οποίο συνοδεύει περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις, έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός αδιέξοδου ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Συστημάτων Θέρμανσης

Η αύξηση του Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης οδήγησε, τα τελευταία χρόνια τους Έλληνες πολίτες στην ευρεία χρήση προϊόντων ξύλου για φθηνότερη οικιακή θέρμανση. Αυτό επιβοηθήθηκε από την πολιτεία μέσω της άρσης της απαγόρευσης της καύσης προϊόντων ξυλείας στην Αττική, που είχε επιβληθεί για πολλές δεκεατίες, λόγω των αυξημένων επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων