Καρέλλας Σ.

Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου – Υπέρ και Κατά.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) αποσκοπεί  στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αποτελεί έναν από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Τα Δικαιώματα Εκπομπών μπορούν να μεταβιβάζονται και οι εταιρείες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εκπλήρωση μέρους των περιβαλλοντικών υποχρεώσεών τους. Επίσης μπορούν να προβαίνουν σε πώληση ή αγορά ΔΕ μέσω των χρηματιστηρίων ρύπων, μέσω ενδιάμεσων φορέων (traders) ή με απευθείας συναλλαγές μεταξύ των.

Greek

Το αποτύπωμα CO2 των φοιτητών του ΕΜΠ

H καθημερινότητα μιας φοιτήτριας, ενός φοιτητή και το αποτύπωμα CO2 αναφορικά με τη:

Α) Μετακίνησή της/του από και προς το ΕΜΠ (Αυτοκίνητο, συγκοινωνία, ποδήλατο κλπ)
Β) Τις καθημερινές της/του καταναλώσεις σε φαγητό, καφέ, ποτά
Γ) Την ενασχόλησή της/του με άλλες δραστηριότητες (αθλητισμός, χορός, μουσική, λογοτεχνία)
Δ) Τις εξόδους της/του.

Greek

Ανακύκλωση Απορριμάτων – Ενεργειακή Αξιοποίηση : Υπερ & Κατά

Η ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι όχι μόνο μια αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά είναι και νομοθετικά επιβεβλημένη. Η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων αποτελεί μία σημαντική προτεραιότητα στην Ευρώπη. Δυστυχώς στη χώρα μας, η διαχείριση, ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων είναι σήμερα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η πληθώρα ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων, η δαιμονοποίηση κάποιων τεχνολογιών, όπως η αποτέφρωσή τους, καθώς επίσης και το πολιτικό κόστος το οποίο συνοδεύει περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις, έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός αδιέξοδου ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Συστημάτων Θέρμανσης

Η αύξηση του Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης οδήγησε, τα τελευταία χρόνια τους Έλληνες πολίτες στην ευρεία χρήση προϊόντων ξύλου για φθηνότερη οικιακή θέρμανση. Αυτό επιβοηθήθηκε από την πολιτεία μέσω της άρσης της απαγόρευσης της καύσης προϊόντων ξυλείας στην Αττική, που είχε επιβληθεί για πολλές δεκεατίες, λόγω των αυξημένων επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων

Pages