Απολιγνιτοποίηση και αιολική ενέργεια.

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ όλες οι υφιστάμενες σήμερα λιγνιτικές μονάδες ως το 2023 θα κλείσουν, με εξαίρεση τη λειτουργία μίας μόνο λιγνιτικής μονάδας (της μονάδα 5 στην Πτολεμαΐδα) μεταξύ 2023 και 2028.

Η απολιγντιοποίηση συνδέεται με την κλιματική και περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρύτερη προσπάθεια απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Πέρα από τα ζητήματα της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή και τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος, τίθεται κι ένα ζήτημα υποκατάστασης της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Γενικές πληροφορίες: 

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η σύγκριση, στη βάση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ενός λιγνιτικού σταθμού 300 MW κι ενός αιολικού πάρκου  με αντίστοιχη δυνατότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Έχει ανατεθεί