Διακοπές μηδενικού αποτυπώματος Άνθρακα. Είναι εφικτές οι «Πράσινες Θερινές Διακοπές»;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα;

Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου, συνοδεύονται από εκπομπές CO2. Υπάρχει η δυνατότητα θερινών διακοπών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Οι φοιτητές καλούνται να αποτυπώσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια μίας 5ημερης θερινής εκδρομής, συγκρίνοντας και δίνοντας παραδείγματα για διακοπές με έντονο αποτύπωμα άνθρακα και με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Θα ληφθούν υπόψη οι μεταφορές, η διατροφή, η διασκέδαση, οι δραστηριότητες και η διαμονή.

Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί