Χατζηλάου Χ.

Τελικά πώς πρέπει να ζεσταίνομαι; Είναι ο φτηνός τρόπος θέρμανσης και περιβαλλοντικά φιλικός;

Σε συνέχεια της μελέτης που έχει γίνει από το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και λεβήτωνγια τα συστήματα θέρμανσης, παρατηρείται ότι ο πιο φτηνός τρόπος θέρμανσης δεν είναι και ο πιο περιβαλλοντικά φιλικός;

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Greek

Ταξονομία- Taxonomy. Τι είναι και σε τί προσβλέπει; Θα βοηθήσει περιβαλλοντικά την Ευρώπη;

Μία κριτική ανάλυση του Taxonomy και αποτύπωσή του ως προς το περιβάλλον και το μέλλον της ενέργειας.

Greek

Διακοπές μηδενικού αποτυπώματος Άνθρακα. Είναι εφικτές οι «Πράσινες Θερινές Διακοπές»;

Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα;

Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου, συνοδεύονται από εκπομπές CO2. Υπάρχει η δυνατότητα θερινών διακοπών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Οι φοιτητές καλούνται να αποτυπώσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια μίας 5ημερης θερινής εκδρομής, συγκρίνοντας και δίνοντας παραδείγματα για διακοπές με έντονο αποτύπωμα άνθρακα και με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Greek

Η επιστροφή στο Λιγνίτη. Θα λύσει το ενεργειακό πρόβλημα ή θα δημιουργήσει μία περιβαλλοντική βόμβα;

Η Ελλάδα αποφάσισε σε μία άμεση απολιγνιτοποίηση. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε ότι το καλοκαίρι όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη από ηλεκτρική ενέργεια, πολλοί λιγνιτικοί σταθμοί λειτουργησαν. Επίσης τις τελευταίες μέρες, λόγω των αυξήσεων των τιμών της τιμής του Φυσικού αερίου γίνεται συζήτηση για την επιστροφή στο λιγνίτη με ταυτόχρονη μείωση του κόστους CO2.

Greek

Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου – Υπέρ και Κατά.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) αποσκοπεί  στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αποτελεί έναν από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Τα Δικαιώματα Εκπομπών μπορούν να μεταβιβάζονται και οι εταιρείες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εκπλήρωση μέρους των περιβαλλοντικών υποχρεώσεών τους. Επίσης μπορούν να προβαίνουν σε πώληση ή αγορά ΔΕ μέσω των χρηματιστηρίων ρύπων, μέσω ενδιάμεσων φορέων (traders) ή με απευθείας συναλλαγές μεταξύ των.

Greek