Η «Πράσινη Ροκ Συναυλία!». Εφικτή ή ουτοπία

Γενικές πληροφορίες: 

Η εργασία θα περιλαμβάνει:

  1. Ανάλυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μίας ροκ συναυλίας
  2. Που μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας σε μία Ροκ συναυλία;
  3. Δυνατότητα χρήσης αποκεντρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  4. Κόστος διείσδυσης ΑΠΕ στο χώρο του Ροκ θεάματος
  5. Αποσβένεται το κόστος αυτό με δεδομένη την υπάρχουσα υποδομή των διοργανωτών;
  6. Θα είναι μία «Πράσινη Ροκ συναυλία» το ίδιο δυνατή και το ίδιο λαμπερή όσο μία συμβατική;
Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Έχει ανατεθεί
Ομάδα Εκπόνησης: 

Υπάρχουν 3 διαθέσιμες θέσεις