Θαλάσσιος τουρισμός ‐ Ιχθυοκαλλιέργειες – Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. Αξιολόγηση αναπτυξιακών προοπτικών

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Η αναπτυξιακή προοπτική μιας παράκτιας περιοχής μπορεί να επικεντρωθεί τόσο στον α-γενή (ιχθυοκαλλιέργειες) όσο και στο γ-γενή τομέα (τουρισμός, ενέργεια). Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής αυτών των περιοχών επιβάλλουν την πολυδιάστατη και μακροπρόθεσμη ανάλυση των δυνατοτήτων των διαφορετικών αναπτυξιακών προοπτικών σε συνδυασμό με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Ομάδα Εκπόνησης: 
  • Αραμπατζής Βαλάντης (ΧΜ)
  • Κουτσοκώστας Νίκος (ΧΜ)
  • Φυτόπουλος Αντώνης (ΧΜ)
  • Χουρδάς Χρήστος (ΧΜ)