2015-16

Προσαρμογή του αστικού χώρου στην κλιματική αλλαγή: Πρόληψη ή θεραπεία;

Πόλη, καθημερινότητα και κλιματική αλλαγή: χαρακτηριστικά και δραστηριότητες της πόλης που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή 

Greek

Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης [ΣΜΕΚ] - Μύθοι & πραγματικότητες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EU 27/2012, όλα τα νέα κτήρια μετά το έτος 2019, θα οφείλουν να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν-4122/12, β) η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Greek

Πυρηνοκίνηση εμπορικών πλοίων ως μέσο περιορισμού του φαινομένου του Θερμοκηπίου. ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στην κίνηση εμπορικών πλοίων. Ενα προτεινόμενο μέσο περιορισμού του προβλήματος είναι η χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων για την κίνηση των πλοίων. Παρόλαυτά, η πυρηνική ενέργεια έχει κατηγορηθεί για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Το επιστημονικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν πρέπει προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτή ή όχι.

Greek

Υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Στόχος η εκτίμηση των δυνατοτήτων (θεμελιωμένα στο βυθό ή πλωτά) κατασκευής, παραγωγικής ισχύος, εξαγωγών ηλεκτρισμού για τα επόμενα 35 χρόνια και η σύγκριση (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα) με κάποια άλλη πηγή ενέργειας (καύσιμα, πυρηνικά, φωτοβολταϊκά ή άλλη) της επιλογής των φοιτητών.

Greek

Χερσαίες και Θαλάσσιες Μεταφορές

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας. Η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης συντέλεσε στην ανάγκη για ολοένα και μεγαλύτερη μεταφορά προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που υποβοηθήθηκε σημαντικά από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και τη χαλάρωση των εθνικών συνόρων. Η αύξηση του μεταφορικού όγκου συνοδεύτηκε και συνεχίζει να συνοδεύεται από διαρθρωτικές αλλαγές στο κλάδο των μεταφορών, οι οποίες αφορούν τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία συντελείται η παγκόσμια μεταφορική διαδικασία.

Greek

Θαλάσσιος τουρισμός ‐ Ιχθυοκαλλιέργειες – Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. Αξιολόγηση αναπτυξιακών προοπτικών

Η αναπτυξιακή προοπτική μιας παράκτιας περιοχής μπορεί να επικεντρωθεί τόσο στον α-γενή (ιχθυοκαλλιέργειες) όσο και στο γ-γενή τομέα (τουρισμός, ενέργεια). Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής αυτών των περιοχών επιβάλλουν την πολυδιάστατη και μακροπρόθεσμη ανάλυση των δυνατοτήτων των διαφορετικών αναπτυξιακών προοπτικών σε συνδυασμό με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Greek

Το αποτύπωμα CO2 των φοιτητών του ΕΜΠ

H καθημερινότητα μιας φοιτήτριας, ενός φοιτητή και το αποτύπωμα CO2 αναφορικά με τη:

Α) Μετακίνησή της/του από και προς το ΕΜΠ (Αυτοκίνητο, συγκοινωνία, ποδήλατο κλπ)
Β) Τις καθημερινές της/του καταναλώσεις σε φαγητό, καφέ, ποτά
Γ) Την ενασχόλησή της/του με άλλες δραστηριότητες (αθλητισμός, χορός, μουσική, λογοτεχνία)
Δ) Τις εξόδους της/του.

Greek

Μελέτη της κλιματικής αλλαγής με χρήση του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης NDVI.

Το θέμα περιλαμβάνει την εφαρμογή του δείκτη βλάστησης NDVI σε απεικονίσεις Landstat γαι την περίοδο 1990-σήμερα και συσχέτιση των τιμών του με τις τιμές  βροχόπτωσης και θερμοκρασίας.  Η περιοχή μελέτης θα είναι αγροτική περιοχή της Ελλάδας.

Greek