Πυρηνοκίνηση εμπορικών πλοίων ως μέσο περιορισμού του φαινομένου του Θερμοκηπίου. ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στην κίνηση εμπορικών πλοίων. Ενα προτεινόμενο μέσο περιορισμού του προβλήματος είναι η χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων για την κίνηση των πλοίων. Παρόλαυτά, η πυρηνική ενέργεια έχει κατηγορηθεί για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Το επιστημονικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν πρέπει προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτή ή όχι.

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Ομάδα Εκπόνησης: 
  • Ζερβίδη Κλειώ (ΜΜΜ)
  • Καραταράκη Γεωργία (ΧΜ)
  • Κουτσός Βλάσης (ΗΜΜΥ)