Ταξονομία- Taxonomy. Τι είναι και σε τί προσβλέπει; Θα βοηθήσει περιβαλλοντικά την Ευρώπη;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Μία κριτική ανάλυση του Taxonomy και αποτύπωσή του ως προς το περιβάλλον και το μέλλον της ενέργειας.

Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί