Τελικά πώς πρέπει να ζεσταίνομαι; Είναι ο φτηνός τρόπος θέρμανσης και περιβαλλοντικά φιλικός;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Σε συνέχεια της μελέτης που έχει γίνει από το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και λεβήτωνγια τα συστήματα θέρμανσης, παρατηρείται ότι ο πιο φτηνός τρόπος θέρμανσης δεν είναι και ο πιο περιβαλλοντικά φιλικός;

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί