Υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Στόχος η εκτίμηση των δυνατοτήτων (θεμελιωμένα στο βυθό ή πλωτά) κατασκευής, παραγωγικής ισχύος, εξαγωγών ηλεκτρισμού για τα επόμενα 35 χρόνια και η σύγκριση (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα) με κάποια άλλη πηγή ενέργειας (καύσιμα, πυρηνικά, φωτοβολταϊκά ή άλλη) της επιλογής των φοιτητών.

Θεματική Ενότητα: 
Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Ομάδα Εκπόνησης: 
  • Βαίτσος Γιάννης (ΧΜ)
  • Γκούτης Αντώνης (ΧΜ)
  • Δέγλερης Σοφοκλής (ΧΜ)
  • Ξανθού Ζαχαρούλα (ΧΜ)