Νέα & Ανακοινώσεις

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι θα εξεταστούν σε εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος, να λάβουν γνώση του παρακάτω προγράμματος. 

Επίσης γίνεται υπενθύμιση σε όλους τους φοιτητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος ατομικά.

Εξετάσεις 6, 7 & 8 Ιουλίου

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά με χρήση του εργαλείου Webex, 6, 7 και 8 Ιουλίου.
Για την ακριβή ημέρα και ώρα εξέτασης κάθε σπουδαστής θα ενημερωθεί μέσω email.  

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν στείλει προσχέδιο (draft) του κειμένου της εργασίας στον/στην επιβλεποντα/επιβλεπουσα να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για επισκόπηση (review). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του τελικού κειμένου της εργασίας είναι η ημερομηνία εξέτασης.

Τηλεκπαίδευση: Διαχείριση αποβλήτων και μάθοδοι αξιοποίησής τους

Την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 15:00 έως 18:00 θα διεξαχθεί το τελευταίο μάθημα για το ακ. έτος 2019-2020 με θέμα: "Διαχείριση αποβλήτων και μέθοδοι αξιοποίησής τους".
Το μάθημα θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω webex και οι σπουδαστές θα λάβουν πρόσκληση στο email τους

Θέματα εξαμήνου

Oι φοιτητες που δεν εχουν αναλάβει ακομη θέμα εξαμήνου παρακαλούνται να το πράξουν άμεσα. Δείτε τα διαθέσιμα θέματα και επικοινωνήστε με τους επιβλέποντες καθηγητές.

Students are urged to undertake their semester project asap if they have not done so yet.

Τηλεκπαίδευση: Το νέο νομοσχέδιο για το περιβάλλον - περιοχές natura.

Τετάρτη 13.05 από 15:00 έως 18:00 θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση μέσω webex. Η σχετική πρόσκληση έχει σταλεί στους σπουδαστές του μαθήματος με email.

 

 

Διαδικτυακό μάθημα

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές ότι την Τετάρτη 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό μάθημα με θέμα: "Η Απανθρακοποίηση του Ενεργειακού Μείγματος". 

Για τη συμμετοχή σας θα λάβετε πρόσκληση με email. Σχετική ανάρτηση υπάρχει και στη στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.

Pages