Νέα & Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός Πράσινης Καινοτομίας Mega Green Innovation

O Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) σε συνεργασία με την εταιρεία προϊόντων ατομικής υγιεινής ΜΕΓΑ Α.Ε.

Έχει ως στόχο τηνενίσχυση και ανάδειξη ιδεών από τον ακαδημαϊκό χώρο που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Απευθύνεται σε φοιτητές και ερευνητές των Πανεπιστημίων της χώρας, συμβάλλοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, στην ενδυνάμωση της συνεργασίας του πανεπιστημιακού κόσμου με τη βιομηχανία.

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι θα εξεταστούν σε εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος, να λάβουν γνώση του παρακάτω προγράμματος. 

Επίσης γίνεται υπενθύμιση σε όλους τους φοιτητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος ατομικά.

Εξετάσεις 6, 7 & 8 Ιουλίου

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά με χρήση του εργαλείου Webex, 6, 7 και 8 Ιουλίου.
Για την ακριβή ημέρα και ώρα εξέτασης κάθε σπουδαστής θα ενημερωθεί μέσω email.  

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν στείλει προσχέδιο (draft) του κειμένου της εργασίας στον/στην επιβλεποντα/επιβλεπουσα να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για επισκόπηση (review). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του τελικού κειμένου της εργασίας είναι η ημερομηνία εξέτασης.

Τηλεκπαίδευση: Διαχείριση αποβλήτων και μάθοδοι αξιοποίησής τους

Την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 15:00 έως 18:00 θα διεξαχθεί το τελευταίο μάθημα για το ακ. έτος 2019-2020 με θέμα: "Διαχείριση αποβλήτων και μέθοδοι αξιοποίησής τους".
Το μάθημα θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω webex και οι σπουδαστές θα λάβουν πρόσκληση στο email τους

Pages