Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου – Υπέρ και Κατά.

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) αποσκοπεί  στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αποτελεί έναν από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Τα Δικαιώματα Εκπομπών μπορούν να μεταβιβάζονται και οι εταιρείες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εκπλήρωση μέρους των περιβαλλοντικών υποχρεώσεών τους. Επίσης μπορούν να προβαίνουν σε πώληση ή αγορά ΔΕ μέσω των χρηματιστηρίων ρύπων, μέσω ενδιάμεσων φορέων (traders) ή με απευθείας συναλλαγές μεταξύ των. Η τιμή του δικαιώματος διαμορφώνεται ανάλογα με την προσφορά και ζήτηση. Στις αρχές του 2018 η τιμή του δικαιώματος εκπομπών (ΔΕ) εμφάνισε μέγιστο δεκαετίας και υπερέβη τα 20 Ευρώ /tCO2.

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 
  • Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο;
  • Ποιες οι διαφοροποιησεις αναμεσα στις τρεις εως τωρα περιοδους εφαρμογής;
  • Σε τι οφελεί η εμπορία εκπομπών ΑΕΘ και πότε συμφερει η εφαρμογή του ευέλικτου αυτού μηχανισμού; 
  • Παραδείγματα εφαρμογής;
  • Tι αντιτάσσουν κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις;
  • Είναι ο μηχανισμός Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών μια ευκαιρία πλουτισμού ή είναι και ένας εναλλακτικός τρόπος επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων μια χώρας ή μιας επιχείρησης;
Γενικές πληροφορίες: 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Διαθέσιμο Υλικό: Επιπλέον διαδικτυακό υλικό, Δημισιεύσεις κ.α.

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
Ομάδα Εκπόνησης: 
  • Πανόπουλος
  • Παπαϊωάννου